De route naar slim service management

Praktische Service Management oplossingen die werken

Organisaties staan voor de uitdaging om zich wendbaar te organiseren, hun bedrijfsprocessen verder te digitaliseren en te voldoen aan de steeds hogere eisen die klanten stellen aan hun dienstverlening. Dit vraagt om een goede inrichting van Service Management processen. Met SMart bieden wij praktische en duurzame Service Management oplossingen. De SMart aanpak is slim, eenvoudig en flexibel. De menselijke factor staat hierbij centraal.

Hoe ziet de SMart aanpak eruit?

Analyse en advies
Om inzicht te krijgen in de huidige situatie zal een Service Management expert een nulmeting uitvoeren. Hier worden vragen zoals “Waar zijn we nu?” en “Waar willen we naartoe?” beantwoord. De uitkomsten van de nulmeting worden gebruikt om de route naar de gewenste situatie uit te stippelen. Dit wordt beschreven in een adviesrapport met concrete aanbevelingen om de gewenste en vereiste veranderingen te kunnen realiseren.

Om een goede analyse te kunnen maken, benaderen wij de Service Management organisatie vanuit vijf elementaire dimensies: samenwerking, krachtenveld, structuur, ambitie en houding & gedrag. In deze benadering wordt de binnenwereld (structuur en gedrag) en buiten wereld (doelen en krachten) met elkaar verbonden. De integrale benadering van deze vijf perspectieven zorgt ervoor dat zowel de inhoudelijke kant als het ‘proces’ hierin vertegenwoordigd zijn.

Implementatie en optimalisatie
Onze Service Management experts stellen samen met de opdrachtgever vast wat écht belangrijk is. De aanpak voor de implementatie en optimalisatie wordt hierop afgestemd: een vertrouwd waterval project of volgens de Lean of Agile/Scrum methode. We hanteren dus altijd een aanpak die het beste past bij de organisatie.

Om de implementatie te borgen en de kennis over te dragen hanteren wij het ‘voordoen-, samen doen- en zelf doen-model’.

Wij maken gebruik van onze eigen best practices (SMart®), aangevuld met de best practices in de markt (zoals ISM, FSM, USM, ITIL, ASL, BiSL, Lean, Agile/Scrum en DevOps). Hierbij staat altijd de praktische toepasbaarheid in de werksituatie voorop.

Het is onze overtuiging, door veel ervaring gestaafd, dat deze combinatie de sleutel is tot het bereiken van écht resultaat met blijvend effect. Het geeft de organisatie en haar medewerkers het vermogen om continue te verbeteren.

SMart consultancy, interim management, training & coaching

Met het SMart “doe” model maken wij de gangbare “denk” modellen (zoals ISM,FSM, USM, ITIL), praktisch toepasbaar voor onze opdrachtgevers. Dit doen wij middels het leveren van kant en klaar uitgewerkte template pakketten, waarmee de klant zelfstandig Service Management oplossingen kan implementeren. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten met consultancy en projectleiding voor Service Management implementaties, het vervullen van interim management functies en het trainen van organisaties en het coachen van individuen. Dit doen wij met een een mix van enthousiasme, passie, ruime praktische ervaring en oog voor de mens..

SMart-GO implementatie packages

De SMart-Go packages stellen u in staat, om op een eenvoudige wijze aan de slag te gaan met het slim inrichten en implementeren van de Service Management processen en procedures in uw organisatie. Deze packages ondersteunen de gangbare modellen als: ISM, USM, FSM, ITIL, ASL en BiSL.

Wij hebben drie sets samengesteld: basis (brons), uitgebreid (zilver) en compleet (goud).

Procesmanagers Leergang

Wij helpen procesmanagers het vak onder de knie te krijgen en leren de praktische vaardigheden om de Service Management processen ook daadwerkelijk te kunnen ‘managen’.

Wij hebben hebben hiervoor een (ITSM) Procesmanagement leergang ontwikkeld van drie (3) dagen. De leergang is praktisch en gericht op toepasbaarheid in dagelijkse praktijk van de Procesmanager. We benaderen alles vanuit de Procesmanager en niet vanuit de theoretische modellen of frameworks. De leergang is geschikt voor zowel beginnende als meer ervaren (ITSM) Procesmanagers.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Wanneer u een berichtje achterlaat, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.