Centraal bij iedere verandering staat de menselijke factor. Vanuit de ruime ervaring van Watson & Associates met verandertrajecten, is gebleken dat het niet genoeg is om alleen oog te hebben voor de kennis en vaardigheden van medewerkers. De ervaring leert dat vooral het gedrag van de medewerkers erg bepalend is voor het slagen van verandertrajecten.

Watson & Associates maakt gebruik van een breed scala aan bewezen HR tools en assessments. Wij beschikken over gecertificeerde professionals die de ontwikkeling van uw medewerkers en teams een enorme impuls geven.