Partner
0642827387

Rob staat voor het realiseren van duurzame procesverbetering en digitalisering in verbinding met medewerkers en management. Lean en Agile principes vormen zijn kompas en hij hanteert het uitgangspunt dat blijvende en duurzame verbeteringen alleen samen met medewerkers en management mogelijk worden. Respect voor het individu, focus op resultaat en een pragmatisch insteek karakteriseren zijn aanpak.