Associate
Senior Verander Manager. Op motiverende, flexibele en energieke wijze leiding geven aan veranderingen en innovaties. Kernwoorden zijn: vernieuwer, bruggenbouwer, resultaatgericht.