Design Thinking staat volop in de belangstelling. Toonaangevende bedrijven uit alle sectoren maken inmiddels gebruik van het gedachtegoed dat haar oorsprong kent uit de wereld van industrieel ontwerp. Design Thinking wordt toegepast door organisaties om complexe vraagstukken op innovatieve manier te benaderen vanuit een diep begrip van de gebruiker. De Stanford d.school wordt gezien als één van de grondleggers die deze denkwijze in een ontwerpproces heeft gevat. Inmiddels zijn er veel toonaangevende universiteiten die Design Thinking doceren. Design Thinking sluit goed aan op de Lean en Agile filosofieën. Wij vinden dat kennis van Design Thinking daarom eigenlijk niet mag ontbreken bij de doorgewinterde Performance Improvement professional.

Ben je benieuwd wat Design Thinking is? Wil je meer weten over de belangrijkste principes van Design Thinking? Of heb je zelf misschien al ervaring met Design Thinking die je graag wilt delen? Meld je dan aan voor de gratis kennissessie op 13 maart 2020 in Moordrecht. De kennissessie start om 10.00h en wordt afgesloten met een broodjeslunch en de gelegenheid om te netwerken en na te praten.

LET OP: Het aantal plaatsen in Moordrecht is beperkt. Deelname op volgorde van aanmelding. Mocht je wel graag willen komen, maar ben je verhinderd op vrijdag 13 maart, laat het even weten. Bij voldoende belangstelling plannen we extra kennissessies in, eventueel ook op een andere locatie in het land.

Graag tot ziens!

Henk Drenth en Rob Bröker

Met veel plezier hebben we het eerste certificaat voor het succesvol afronden van de Lean Six Sigma Green Belt praktijkopdracht uitgereikt aan Robbert Hengeveld. Robert is de Green Belt opleiding gestart toen hij werkte bij Quoratio. Bij het uitvoeren van zijn praktijkopdracht heeft hij het geleerde direct toe kunnen passen en echte impact kunnen realiseren voor zijn bedrijf.

De komende tijd gaan we met Watson & Associates tientallen medewerkers van Quoratio opleiden en begeleiden in hun opleiding voor de Lean Orange Belt, Lean Green Belt en de Lean Black Belt.

Met meer dan 20 personen een heerlijk 3-gangen diner ontwerpen en bereiden? Op 27 november zijn de collega’s van Watson & Associates in de kookstudio van de Heeren van Driebergen deze uitdaging met elkaar aangegaan. In een aantal sprints hebben we het menu eerst zelf ontworpen, vervolgens een prototype opgeleverd en tenslotte de gerechten bereid. Mooi om op deze manier in de praktijk te ervaren hoe je met teams een super steile leercurve kunt bereiken.

Jeremy Buisman en zijn collega’s van scrumkoken.nl hebben deze avond fantastisch gefaciliteerd. Samenwerking en gezelligheid: een super geslaagd team event!

Meer weten over ons team? Of wil je jouw teams ook laten ontwikkelen? Laat gerust een berichtje achter om persoonlijk met ons in contact te komen.

Voor de tweede keer op rij wint Watson & Associates de FD Gazellen Award. Op 14 november hebben Jeroen en Rob deze prestigieuze ondernemersprijs voor de snelst groeiende ondernemingen in Nederland in ontvangst genomen namens de collega’s van Watson & Associates. Wij zijn hier natuurlijk enorm trots op!

Wij bedanken onze opdrachtgevers en collega’s voor de prachtige resultaten die we de afgelopen jaren samen hebben bereikt. Henk, John, Tjad, Rudolf, Roald, Maarten, John, Job, Ard-Jan, Hannes, Herman, Anja, Brigitta, Vincent, Joris, Sjef, Alice, Naomi en oud-associates, bedankt!

Wanneer wij de deelnemers aan het begin van onze training vragen of zij zichzelf creatief vinden, beantwoorden de meeste mensen deze vraag ontkennend. Wanneer we doorvragen blijkt dat we design en creativiteit associëren met het artistieke proces van vormgeven. We denken kennelijk dat je een talent moet zijn in tekenen. Wij denken daar anders over.

Design Thinking is namelijk niet exclusief voorbehouden voor designers. We noemen het Design Thinking, omdat we de methodes van designers en design teams gebruiken om systematisch te leren, te experimenteren en te testen. Dit is een op mensen georiënteerde benadering om oplossingen te vinden voor problemen, op een creatieve en innovatieve manier.

Design Thinking sluit naadloos aan op de Lean en Agile principes en vormt een waardevolle aanvulling wanneer het gaat om problemen die niet vanuit een bestaande current state benaderd kunnen worden, problemen die innovatie vragen. Design Thinking is volop in ontwikkeling en we krijgen nog regelmatig de vraag: wat is Design Thinking? Watson & Associates heeft speciaal hiervoor een awareness training ontwikkeld van een halve dag.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Henk Drenth, partner.

De afgelopen weken hebben vijf leidinggevenden van Modexpress in Helmond onze incompany Lean Greenbelt opleiding gevolgd. Deze opleiding was een upgrade van de Lean Orangebelt training die wij eerder al hadden verzorgd. Modexpress is een toonaangevende leverancier van supply chain oplossingen voor mode en lifestyle artikelen.

Parallel aan deze Lean Greenbelt opleiding hebben de deelnemers gewerkt aan het doorvoeren van daadwerkelijke verbeteringen in het primaire proces van Modexpress. Zij hebben hierbij de stappen van de DMAIC aanpak gevolgd. Deze opzet heeft veel toegevoegde waarde. Voor de deelnemers, die gelijk in de praktijk kunnen oefenen, maar ook voor de organisatie en haar klanten, die de verbeteringen doorgevoerd zien worden.

Op 31 oktober hebben we de opleiding succesvol afgerond met het examen. Van harte gefeliciteerd met dit resultaat!

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Henk Drenth

Deze kennissessie gaat over de reis die ik de afgelopen jaren heb gemaakt met het management en de teams bij Rabobank, over het ‘contracteren’ van de opdracht, over Agile en zelforganisatie en de (mijn) veranderende rol. De kennissessie vindt plaatst op het kantoor van Watson & Associates in Moordrecht op vrijdag 29 november van 10.00h tot 14.00h. Deelname is gratis en voor een broodjeslunch wordt gezorgd. Laat even weten of je komt!

Net als bij iedere bestaande organisatie heeft Rabobank te maken met de adaptatie paradox, het gegeven dat organisaties enerzijds meer kans hebben om te overleven naarmate ze zich pro-actiever weten aan te passen, maar anderzijds te maken hebben met het feit dat sociale systemen van nature evenwicht en stabiliteit nastreven, iets wat het ontwikkelen van aanpassings- en leervermogen juist belemmert. Deze kennissessie gaat vooral over deze veranderende balans.

Toen Rabobank in 2016 tot op zeker hoogte bewust heeft gekozen voor zelforganisatie, meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij medewerkers, vroeg dat om een ander rol van het (overgebleven) management. Immers, alle impliciete duidelijkheid die geboden wordt door een hiërarchische structuur moesten worden vervangen door expliciete nieuwe flexibele structuren en processen en rollen die de besluitvorming en vele andere zaken reguleren die voorheen bij het (team) management lagen.

Ook Rabobank koos voor zelforganisatie omdat het o.a. een krachtig middel kan zijn om professionals intrinsiek te motiveren en om goed in te kunnen inspelen op wat er van buiten gevraagd wordt door klanten en andere belanghebbende. Medewerkers krijgen aan de hand van een gestructureerd proces steeds meer ruimte om zelf prioriteiten te stellen, te overleggen en samen te werken, binnen de kaders van de organisatiedoelen.

Gezonde teams zijn de bouwstenen hiervan, teams die in staat zijn betekenis te geven aan hun rol en gesprekspartner zijn voor andere (management) teams. Teams bieden de context om zich nieuwe normen en principes eigen te maken en deze zelf te vertalen naar wel en niet passend gedrag. Dit door situaties te creëren waarin teamleden als het ware worden verleid om zich op nieuwe manieren te gedragen.

Maar omdat de meeste medewerkers nog geen ervaring hebben met zelforganisatie vraagt dit van de organisatie dat deze duidelijkheid, richting, sturing en vertrouwen geeft. Meer eigenaarschap, verantwoordelijkheid en initiatief gebeurt niet vanzelf, dat moet goed georganiseerd worden, hoe vreemd dat misschien ook klinkt in dit verband. En, er is geen ‘jas die iedereen past’, teams volgen verschillende paden en hebben daardoor behoefte aan maatwerk ondersteuning.

Dit Maatwerk en duidelijkheid gaan hand in hand wanneer steeds gezamenlijk passende kaders bepaald worden, die veilig genoeg zijn om bedding te geven voor beweging en ontwikkeling. In dit proces wordt steeds opnieuw de eerder genoemde balans gezocht.

In lijn met de factoren die intrinsiek motivatie stimuleren valt bij deze kaders te denken aan:

  • Zinvolle bijdrage & resultaten, welke heldere resultaatafspraken zijn er m.b.t. het proces naar zelforganisatie en op de inhoud van het werk, en hoe gaat het team laten zien hoe goed ze het doen
  • Passende autonomie & werkverdeling, welke rollen (doel, verantwoordelijkheden en activiteiten) zijn er en wat is het proces voor het delegeren van verantwoordelijkheid. Welke (Agile) werkwijze wordt er toegepast en wat zijn de eisen vanuit kwaliteitsbewaking en prioritering.
  • Groeiende competenties & ontwikkeling, welke (nieuwe) competenties worden er gevraagd van individuen en het team en hoe vindt de ontwikkeling hier van plaats.
  • Waardevolle verbindingen & eigenaarschap, welke normen en waarden zorgen ervoor dat zich echte teams vormen waarin medewerkers het beste uit zichzelf en hun collega’s halen en dat deze teamvorming prioriteit krijgt.

In eerste instantie hebben teams behoefte aan een letterlijk en figuurlijk aanwezige leidinggevende. Die zin geeft aan de activiteiten in het kader van de organisatie doelen, die de verruiming van de passende autonomie aanmoedigt, die stimuleert om te groeien in (nieuwe) competenties, die met het team werkt aan waardevolle verbindingen en die dat vooral doet door positieve voorbeelden zichtbaar te maken. Het ontwikkelen van deze nieuwe (dienend) leiderschapsstijl vraagt in eerste instantie om onderkenning van het disfunctionele effect van de oude (‘command and control’) leiderschapsstijl op de nieuwe gewenst situatie. Wanneer oude overtuigingen plaats maken voor nieuwe kan het gewerkt worden aan nieuw gedrag waarmee stap voor stap een omgeving gecreëerd wordt waarin teams en medewerkers succesvol kunnen zijn.

Roald Droog, Transition Coach Rabobank

Op 7 en 8 oktober werd de 8ste editie van de Lean Digital Summit in Parijs georganiseerd. Watson & Associates is hier al jaren bij aanwezig om zo de laatste ontwikkelingen te horen en nieuwe inspiratie op te doen. Het is onmogelijk om een programma van twee dagen met keynotes, praktijk cases en workshops samen te vatten in één kort artikel. Toch vielen een aantal zaken op, die relevant zijn voor organisaties met een Digital Transformation of Performance Improvement agenda:

  • Een shift van ‘reactief’ continuous improvement en problem solving, naar ‘proactieve’ extreme klantgerichtheid, innovatie en design thinking
  • Meer aandacht voor de ontwikkeling van gewenst gedrag/gewoontes en het inzetten van het menselijk potentieel door coaching technieken zoals Kata en Harada
  • Door tools, frameworks en technieken te overstijgen en verschillende inzichten en disciplines te combineren ontstaat veel meer verbeterpotentieel voor organisaties
  • Heart en mindset is het vertrekpunt van waaruit de digitale transformatie ingezet moet worden. De essentie van Lean en Agile denken.

Naast alle positieve geluiden, nieuwe inzichten en inspiratie ook een treurige constatering: er zijn maar heel weinig voorbeelden van organisaties die succesvol een digitale transformatie hebben doorgevoerd. Deze veranderingen vragen een lange adem (circa 10 jaar) en de weinige voorbeelden waarbij succes wordt gerealiseerd gaan vaak gepaard met drastische ingrepen in de organisatie.

Er is dus werk aan de winkel. Watson & Associates gaat de komende periode aan de slag met de take-aways, zodat we deze kunnen inzetten voor onze opdrachtgevers. Stay tuned!

Veel van de presentaties die gegeven zijn kun je hier bekijken. Voor meer informatie, neem contact op met Henk Drenth, Hannes Velt, Ard-Jan Hartman of Roald Droog.

Deze week heeft Zorggroep Drenthe de Lean Orange Belt training met Watson & Associates afgerond. Tijdens deze pragmatische en op de praktijk toegesneden Lean Orange Belt training hebben alle cursisten Lean in de praktijk gebracht. De training combineert theorie met de dagelijkse praktijk en tijdens de eindpresentatie hebben de cursisten met trots hun A3 met verbeterplan gepresenteerd aan de directie. Twee vliegen in 1 klap: Lean kennis en vaardigheden opdoen en direct in praktijk brengen gedurende de training resulterend in concrete verbeterplannen die gedragen worden door de directie, met als kers op de taart een IASSC geaccrediteerd certificaat.

De Lean bril is opgezet, nu zelf continu verbeterend verder. Ik heb er alle vertrouwen in!

Wil je meer weten, bel me gerust op 06-42827387 of mail naar Rob Broker.

Bij Modexpress in Helmond wordt hard gewerkt om dagelijks alle bestellingen weer op tijd de deur uit te krijgen. Een knap staaltje logistiek! Modexpress gebruikt de lean aanpak om slimme verbeteringen door te voeren in hun processen. Het doel is om de dienstverlening aan hun klanten en de efficiency van hun eigen bedrijfsvoering verder te verbeteren. In 2018 is gestart met het opleiden van Lean Orange Belts op de werkvloer en op dit moment wordt een groep leidinggevenden opgeleid tot gecertificeerd Green Belt. Modexpress is hierdoor binnenkort zelf in staat om andere collega’s te trainen en begeleiden. Een uitstekende basis van een cultuur van continue verbeteren is hiermee gelegd.

Voor meer informatie neem contact op met Henk Drenth.